ALGEMENE VOORWAARDEN

Op het aanbod van de Medicura zijn de algemene voorwaarden van Medicura van toepassing en de voorwaarden van de Medicura Academy. Als u deelneemt aan een scholing van een van onze samenwerkende partners, stem je in met de voorwaarden van de partners.

Betalingsvoorwaarden

Het factuurbedrag moet binnen 30 dagen betaald zijn. U kunt niet deelnemen aan een training als de betaling nog niet is voldaan ten tijde van de scholing.

Annuleringsvoorwaarden

Wil je jouw deelname annuleren? Dit kan via 088-007 11 00 of mail naar info@medicura.nl. Vanaf 14 dagen voor de scholing is het niet meer mogelijk kosteloos te annuleren. Er kan wel een collega in plaats van deze deelnemer komen.

Verantwoordelijkheid

Medicura Academy is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen scholingen en niet voor de scholingen van samenwerkende partners. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de scholingsinstituten.

Kwaliteitsgarantie

Aan de hand van klantbeoordelingen wordt de kwaliteitsgarantie gewaarborgd. Indien een scholing onvoldoende scoort of veel klachten ontvangt, zal onderzocht/besproken worden wat hiervan de oorzaak is en hoe deze verbeterd kan worden.

Heeft u klachten?

Heeft u een klacht over een scholing van de Medicura Academy? Geef dit in eerste instantie aan bij de trainer. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht. U kunt dit bijvoorbeeld aan het einde van de training aangeven.
Wilt u de klacht liever niet delen met deze persoon, dan kunt u uw klacht ook rechtstreeks via het klachtenfomulier indienen bij Medicura. De klacht komt dan terecht bij onze Communicatie & Marketing medewerker, Remco Breukers. Hij zal de klacht in behandeling nemen en zorgen voor een passende oplossing. Na het plaatsen van een klacht zal hij binnen twee weken schriftelijk contact met u opnemen!